Provozní řád

Home / Provozní řád

Provozní řád lezecké stěny v Poličce:

 • Každý návštěvník je povinen seznámit a řídit se tímto řádem.
 • Umělá lezecká stěna slouží k výcviku nováčků,začátečníků a k tréninku pokročilých lezců a horolezců.
 • Lezení a užívání celého areálu cvičné lezecké stěny je na vlastní nebezpečí.!!!
 • Úmyslné poškozování a znehodnocování chytů,stupů a lezecké stěny bude posuzováno jako přestupek proti majetku dle ust. § 50 odst. 1 pís. a) z.e. 200/ 1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • Výcvik nováčků a začátečníků je možný pouze za přítomnosti instruktora či cvičitele horolezectví.Veškerý výcvik začátečníků je možný jen při jištění shora a to zajištěním dvouma stropnímy borháky nebo jedním řetězovým jištěním.
 •  Lezení bez zajištění lanem“ bouldering“ je povoleno jen do výše prvních nýtů.
 • Lezení bez přítomnosti instruktora je možné jen členům horolezeckých oddílů či klubů, kteří svou lezeckou způsobilost prokáží průkazkou klubu,nebo své praktické dovednosti předem předvedou instruktorovi.
 • Jištění zdola se obecně doporučuje pouze zkušenějším lezcům.K tomuto účelu musí tito lezci používat jenom svůj materiál za jehož kvalitu zodpovídají.
 • Navazuje se zásadně přímo na úvazek bez použití karabiny !!! Osmičkovým nebo dračím uzlem (podle doporučení UIAA) podél spojovacího oka sedáku. Ne za slaňovací oko!!!
 • Při lezení a jištění je nutno používat sedacího, nebo kombinovaného úvazku a jistících prostředků schválených pro postupové jištění a zajištění. Navazování přímo na lano (na hruď) nebo jištění přes rameno je zakázáno!!!
 • Při jištění zdola se musí zapínat všechny jistící body.Jejich vynechávání je z hlediska bezpečnosti pádu zakázáno!!! Lezec při výstupu nesmí bránit v lezení ostatním lezcům – traverzy apod.
 • Lezení je povoleno ve cvičné sálové obuvi s gumovou podrážkou, nebo v lezečkách, které nešpiní podlahu tělocvičny.
 • Jistící před výstupem zkontroluje bezpečné navázání jištěného!!!
 • Bez vědomí majitele,údržby nebo správce stěny,je zakázáno provádět jakékoliv změny na stěně,mimo jiné přestavování cest, změny jistících bodů atd. Při zjištění jakékoliv závady, povolený nebo prasklý chyt,jistící bod,musí být tato skutečnost ihned hlášena na telefonním čísle uvedeném v kontaktu.
 • Jistící musí při jištění stát ve spádnici jistícího lana a sledovat jištěného. Maximálně 1,5 metru od stěny. Pozor na ostatní lezce! Nejsme li si zcela jisti protiváhou jištěného lezce,jsme povini zajistit se u nástupového jistícího bodu (borháku).
 • Přihlížející lezec, nebo kterýkoliv návštěvník zodpovídá za nezletilé děti jím přivedené.
 • Vstup do tělocvičny a šatny je povolen pouze ve vhodné obuvi ( přezůvky ) nebo lezečky .
 • Za případný úraz nebo škodu způsobenou nezodpovědným jištěním zodpovídá sám,jistící spolu s jištěným.!!!
 • Pro lezce i jistící platí, zákaz používání alkoholu a látek snižujících jejich pozornost.
 • Vstup do prostoru pod stěnou, je možný jen platícím návštěvníkům stěny. Při odpočinku jsou lezci povinni uvolnit prostor ve spádnici posledního jistícího bodu cesty ,které hodlají jiní účastníci lézt

 

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde